Please enter your year of birth

Before you can continue you must enter your year of birth

Kategorier

spel

Inga spel hittades.

Spil’s Integritetspolicy

Vi på Spil Games BV ("Spil ", "vi ", "oss" eller "vår") respekterar din integritet och ser behovet att erbjuda en säker miljö för din personliga data. Därför har vi åtagit oss att vara transparanta i hur vi samlar in och behandlar din personliga data.

Syftet med detta integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande") är att informera dig som användare om varför och hur vi behandlar din personliga data (detta är all information som kan länkas till eller härledas till dig, "Personlig Data") när du spelar våra spel och besöker gaming webbsidor som är en del av vår gaming plattform. Detta inkluderar information om vilka vi delar din Personliga Data med, hur länge vi kommer att behålla den, och vilka rättigheter du har i förhållande till dess behandling.

I detta Integritetsmeddelande, kommer vi att ge dig allmän information om hur vi behandlar din Personliga Data. Vi kommer även att ge dig mer detaljerad information om behandlingen inom våra Tjänster.

ALLMÄN INFORMATION

I denna del av vårt Integritetsmeddelande kommer du att hitta allmän information om hur vi behandlar din Personliga Data när du har åtkomst eller spelar ett spel från någon av våra Gaming Webbsidor. För specifik information med mer detaljer om våra behandlingsaktiviteter på respektive Gaming Webbsida, vänligen se tjänstens specifika information nedan.

Vem ansvarar för behandlingen av din Personliga Data

Boeing Avenue 30, 1119 PE Schiphol-Rijk Nederländerna ansvarar för (“data controller”) för behandlingen av din Personliga Data.

du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud på dpo@azerion.com.

Vilka typer av Personlig Data behandlar vi och hur samlar vi in den?

När du har åtkomst till eller spelar ett spel från en av våra Gaming Webbsidor, samlar vi in, använder, lagrar och överför olika sorter av Personlig Data. Som en allmängiltig princip, samlar vi inte in, och ber dig inte att tillhandahålla några “specialkategorier av Personlig Data”, vilket är särskilt skyddad information som t.ex., data avseende hälsa, religion, politiska åsikter eller filosofisk tro, sexuella preferenser eller läggning.

Informationen vi samlar in beror på vilket av våra spel eller Gaming Webbsidor som du använder och hur du använder dem. Vi behandlar följande typer av Personlig Data:

Personal Data som tillhandahålls av dig

Du kan besöka och spela våra spel utan att registrera dig eller logga in på våra webbsidor. När du har åtkomst till eller spelar ett spel från en av våra Gaming Webbsidor, kan du tillhandahålla eller bli ombedd att ge oss viss information, inklusive:

 • Data som tillhandahålls i relation till vår kundtjänst: När kontaktar support, samlar vi in information om din förfrågan (ämne och innehåll i din förfrågan) och din kontaktinformation (e-postadress).
 • Betyg på spel: Vi samlar in betygsättande information om du använder din röstknapp på våra Gaming Webbsidor (gilla och ogilla knappar).
 • Din kontoinformation: På våra Gaming Webbsidor, har du alternativet att ansöka om ett konto. Om du väljer att skapa ett konto, samlar vi in din inloggningsinformation (din e-postadress, födelsedatum, namn, efternamn och lösenord). För några av våra Gaming Webbsidor, använder vi en gemensam inloggningslösning som kallas Azerion Connect, och när du skapar ett konto på de Gaming Webbsidorna, skapar du även ett Azerion Connect konto.
Personlig Data vi får eller genererar från din användning av våra Tjänster

När du får åtkomst till våra Gaming Webbsidor eller spelar ett spel från våra Gaming Webbsidor, behandlar vi även enhetsrelaterad information och information om hur du interagerar med våra spel eller Gaming Webbsidor, inklusive:

 • Teknisk information: Vi samlar in information om din enhet/enhetsinställningar och kan kombinera denna information över olika enheter som du använder i syften som beskrivs nedan. Informationen vi erhåller från dessa enheter inkluderar typ av enhet, webbläsarinformation, online identifieringsinformation (din IP adress), enhetens ID, spel/sajt ID, geolokalisationsdata (baserat på din IP adress), och annan teknisk information.
 • Cookie data: Som det beskrivs i vårt Cookie-meddelande ("Cookie-meddelande"), vi använder cookies och liknande teknologi så som pixlar eller lokal förvaring och låter tredjeparter använda cookies och liknande teknologi i syften som beskrivs nedan. Den exakta processen av att placera cookies, och omfattningen av data som följaktligen kan behandlas anges i vårt Cookie-meddelande.
 • Din användning: Vi samlar in information om hur du kan använda våra eller spela spelen som finns på vår Gaming Webbsida. Denna information inkluderar dina preferenser, så som ditt intresse av vissa kategorier av spel, handlingar du gör, tiden och varaktigheten av din aktivitet. Vidare, samlar vi in information om webbsidor som ledde dig till vår Gaming Webbsida.
Personlig Data vi samlar in från andra tredjeparter

I vissa scenarion, kommer vi även att erhålla din Personliga Data från tredjeparter, under strikt efterlevnad med tillgängliga dataskyddslagar och regleringar. Din Personliga Data kan tillhandahållas av följande tredjeparter:

 • Betalningsleverantörer: Om du gör köp i spelet, kommer transaktionen att vara föremål för en tredjepart-betalningsleverantörs integritetspolicy. För dessa transaktion, mottar vi inte någon specifik finansiell information (så som betalningsmetod eller kreditkortsinformation), men vi kan komma att ta emot information som är relaterad till din transaktion, till exempel, vad du har köpt, betalningsstatus och betalningsdatum.
 • Sociala Nätverk och anslutna tredjepart plattformar: Om du får åtkomst till våra Gaming Webbsidor eller spelar ett spel från våra Gaming Webbsidor genom att logga in via en tredjepart-plattform (Facebook, Google eller Apple), och du har skapat ett konto på tredjepart plattformen, kommer autentiserings-token att delas med oss.
 • Användare förvärvsföretag: Om du klickar på vår reklam som visas för dig i tredjeparts nätverk, kommer vi att få kampanjinformation (kampanj ID, klickar på våra annonser, kreativa visningar), information om vilket spel eller Gaming Webbsida du besökt, ditt land och språk, och tekniska identifierare från våra användare förvärvspartners.
 • Vi får även information om din ungefärliga geolokalisation (landet du är lokaliserad i) från tredjeparter (t.ex., Google). Vi använder denna information för att uppfylla våra juridiska åtaganden som gäller behandlingen av din Personliga Data, skräddarsy vissa tjänster till din lokalisering, och för att förhindra bedrägeri eller kränkande behandling.

För att få veta mer om vilken data som behandlas på respektive Gaming Webbsida från en specifik Gaming Webbsida, vänligen se sektionen med specifik information nedan.

I vilket syfte behandlar vi data?

Beroende på vilken Gaming Webbsida du använder och vilka integritetsinställningar du har valt, kan vi komma att behandla din Personliga Data av följande anledningar:
Anskaffning och förbättring av våra spel och tjänster

 • låter dig spela våra spel, inklusive tredjepart-spel tillgängliga på våra Gaming Webbsidor
 • låter dig skapa och hantera ditt konto
 • låter oss kommunicera med dig i kontexten av kontoaktivering, lösenordshantering
 • låter oss förenkla registreringsprocessen
 • låter oss erbjuda teknologisk support och svara på dina förfrågningar
 • låter oss identifiera och korrigera buggar/fel
 • låter oss indikera hur populära våra spel är
 • låter oss bedöma kvaliteten hos våra tjänster
 • låter oss förstå och förbättra din upplevelse online
 • låter oss aggregera finansiella rapporter för att betala våra affärspartners
Personlig anpassning av din spelupplevelse
 • låter oss komma ihåg vilka inställningar du föredrar
 • låter oss visa vilka spel du föredrar
 • låter oss rekommendera spel du kanske gillar baserat på dina preferenser
 • låter oss personligt anpassad reklam för dig
 • låter oss komma ihåg dig nästa gång du besöker en av våra Gaming Webbsidor
Marknadsföring och anlyser
 • låter oss leverera (målinriktad och icke-målinriktad) reklam i våra spel på våra Gaming Webbsidor
 • låter oss mäta hur effektiv vår reklam är
 • låter och skicka marknadsföringskommunikationer till dig, för att informera dig om nytt innehåll och erbjudanden i spel
 • låter oss förstå användning av våra Tjänster över hela vår grupp av företag, för att stödja strategi och tillväxt
Prevention av bedrägeri och illegal aktivitet
 • låter oss utreda bedrägeri och illegalt beteende på vår Gaming Webbsida och rapportera det till relevanta auktoriteter
 • låter oss förstärka våra policyer och användarvillkor
Efterlevnad med vår juridiska eller regulativa obligationer
 • låter oss bedöma de juridiska kraven för behandling av din Personliga Data (baserat på din lokalisation och ålder)
 • låter oss få giltigt (förälder) samtycke, om nödvändigt
 • låter oss bemöta dina förfrågningar relaterad till din data ämnesrättigheter att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex., skatt och bokföringsskyldigheter)
 • låter oss informera dig om alla förändringar av detta Integritets-meddelande

Vänligen se sektionen med specifik information nedan för en mer detaljerad beskrivning av syftet med att vi behandlar din Personliga Data på Gaming Webbsidan.

Sysslar vi med profileringsaktiviteter?

Om du ger ditt samtycke till detta via cookie-samtyck pop-ups. Vi använder spårnings-mekanismer för att såra din Personliga Data i syfte att profilera. Detta ger oss möjligheten att servera relevant innehåll till dig och justera våra tjänster och annonser efter dina intressen. Du har rätten att motsätta dig denna typ av behandling. Du kan även närsomhelst gå till dina integritetsinställningar för att granska och ändra dina integritetsval relaterat till denna typ av behandling.

Enligt vilken juridisk grund behandlar vi din Personliga Data?

Vi behandlar din Personliga Data av de skäl som beskrivs i ett Integritets-meddelande, baserat på följande juridiska grunder:

 • Ditt samtycke: Vi behandlar din Personliga Data om du har gett ditt samtycke för ett specifikt syfte. Till exempel, när du loggar in på vår Gaming Webbsida förstå gången, så ber vi om ditt samtycke för databehandling i kontexten av personligt anpassad reklam, analytics, profilering, sociala medier och spel från externa publicister. Vi visar även just-in-time kontextualiserade meddelande och samtyckes-pop ups för att få ditt samtycke till ytterligare behandlingsaktiviteter. Du har rätten att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke, till exempel genom att ändra dina integritetsinställningar. Vänligen observera att detta inte kommer att påverka någon behandling som utförs innan du tar tillbaka ditt samtycke.
 • Prestanda av ett kontrakt: Vi behandlar din Personliga Data för prestanda av ett kontakt som du är delaktig i, till exempel, när det är nödvändigt för skapande och administration av ditt konto, för att stödja funktionen av våra spel eller möjliggöra leveransen av begärda tjänster.
 • Efterlevnad av juridiska skyldighet som vi är föremål för: Vi behandlar din Personliga Data för att efterleva juridiska skyldigheter, till exempel, för att verifiera din ålder, för skatte och bokföringssyften eller juridiska dispyter så väl som förfrågningar eller krav från juridiska myndigheter
 • Legitima intressen: Vi behandlar även din Personliga Data i den omfattning som det är nödvändigt för våra legitima intressen eller de av en tredjepart samtidigt som lämpliga säkerhetsspärrar tillämpas som skyddar din integritet. Till exempel, behandlar vi din Personliga Data för att förbättra tjänsten vi tillhandahåller dig för att ge dig en bättre användarupplevelse eller så överför vi din personliga data över alla företagsgrupper för administrativa överföringar så väl som för att storleken av vår användarbas för våra Tjänster.

Vänligen läs nedan för ytterligare information i sektionen med tjänstespecifik information.
Med vilka delar vi din Personliga Data?
Vi kommer inte att avslöja din Personliga Data till någon part som inte är auktoriserad att behandla dem. För att hantera våra tjänster, kommer vi att dela din Personliga Data internt med medlemmar av våra ansvarsfulla departementen och teknisk support som är involverad i gaming processen och i varje fall enbart om åtkomst till din Personliga Data är nödvändig för att kunna utföra sina roller.
Vidar, och enbart när det är nödvändigt uppfylla syftena som nämnts ovan, vi avslöjar din Personliga Data till följande mottagare eller kategorier av mottagare eller låter tredjeparter samla in din Personliga Data i anslutning med din användning av våra spel eller Gaming Webssidor:

 • Gruppföretag: Vi delar din personliga data med vår grupp av företag som är ansvariga för interna analyser i syfte att utför tvärprodukt publikmätningar. Vi delar din personliga data med vår grupp av företag, vi har lämpliga avtal (ett intra-företag datadelningsavtal) på plats för att säkerställa att din personliga data behandlas i enlighet med regler och lagar.
 • Externa tjänsteleverantörer: Vi delar din Personliga Data med externa tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss, som kundsupport tjänster, IT tjänster, hosting och innehåll som levererar tjänster, webb/social analytics-tjänster, datahanteringstjänster, delning av tjänstemedier, video hosting tjänst, och användarnotifierings tjänster. När vi delar din Personliga Data med externa tjänsteleverantörer, vi har lämpliga avtal på plats för att säkerställa att din Personliga Data behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 • Betalningsleverantörer: Om du gör ett köp inuti spelet, kan transaktionen behandlas av en tredjeparts betalningsleverantör och kan vara föremål till tredjeparts betalningsleverantörers integritetspolicy.
 • Tredjeparts spel Distributörer: På våra Gaming Webbsidor, vi erbjuder spel från tredjeparts speldistributörer. Genom att spela ett tredjeparts spel, kommer din Personliga Data att behandlas av tredjeparts speldistributörer (direkt eller genom att använda cookies eller liknande teknologi). Vänligen notera att genom att välja ett tredjeparts spel, du kommer att kunna spela spelet i tredjeparts spelutvecklarens miljö, denna har vi ingen kontroll över. Vi får enbart anonymiserad statistik och inkomstrapporter från tredjeparts speldistributörer. Vi ger dig därför rådet att kontrollera integritetspolicyer hos sådana speldistributörer innan vi startar spelet. Vidare, kan du finna att tredjeparter kan behandla din Personliga Data genom att spela spel eller Gaming Webbplatser i följande länk: 3rd Party list.
 • Externa reklamföretag: Med ditt samtycker, delar vi din Personliga Data med tredjeparter reklamföretag eller låter tredjeparters reklamföretag för att samla in din Personliga Data när du loggar in eller spelar ett spel från vår Gaming Webbsida. Om du väljer att inte alls motta personliga annonser, kommer vi fortfarande att visa dig annonser, men de kanske inte reflekterar dina intressen eftersom de annonserna kommer att vara innehållsspecifika och inte användarspecifika. Vänligen observera att genom att klicka på tredjeparts reklam, kommer du att omdirigeras till tredjeparts annonsörens miljö, denna har vi ingen kontroll över.
 • Rättsväsende, myndigheter eller domstolar: Vi avslöjar din Personliga Data som svar på lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive rättsvårdande myndigheter, eller domstolar. Vi kan även komma att avslöja din Personliga Data för juridiska myndighet när vi tror att sådant avslöjande är nödvändigt för att förhindra ett brott, hjälpa till i en utredning relaterad till offentlig säkerhet, skydda säkerhet eller integritet hos vår Tjänst, eller möjliggöra för oss att vidta försiktighetsåtgärder mot skadeståndsansvar eller för att skydda våra rättigheter.
 • Andra tredjeparter: Vi avslöjar även din Personliga Data i händelse av övervägd omorganisation, sammanslagning, utförsäljning, samriskföretag, uppdrag, överföring eller annan affärsverksamhet eller tillgång (inklusive vid en insolvens eller liknande förfarande).

Vänligen se sektionen med tjänstespecifik information nedan för mer information om tredjeparter vi kan dela din data med.

Hur skyddar vi minderåriga?

Data som samlas in från minderåriga och vår kommunikation med föräldrar

Vi erbjuder våra användare ett brett utbud av spel och Gaming Webbsidor. Några av våra spel är omtyckta av och spelas av minderåriga. När vi hänvisar till minderåriga, menar vi att personen är under 16 år. Att skydda minderårigas integritet är extremt viktigt för oss. När du identifierar dig som minderårig, behandlar vi generellt sett inte din Personliga Data. Men, vi behandlar din Personliga Data vid följande tillfällen:

 • Inträde Gaming Webbsida: För vår Gaming Webbsida, kan du spela utan registrering. Medan din Personliga Data, generellt, kommer att behandlas med hjälp av cookies när du besöker dessa spel eller Gaming Webbsidor, inga cookies förutom strikt nödvändiga (som det beskrivs nedan) är tillåtna när du har indikerat att du är under 16 år.

  När du registrerar dig på en av våra Gaming Webbsidor, med vår engångs- inloggnings auktorisering kommer du att bli ombedd att bekräfta din ålder (dag, månad och födelseår). För denna åldersbekräftande metod, kommer vi även att samla in geolokaliserings data för att presentera ålders-gate på rätt språk. Ditt födelsedatum och geolokaliseringsdata kommer enbart användas för att verifiera din ålder och kommer inte att lagras.

Var kommer min Personliga Data att behandlas?

Generellt, kommer din data att lagras på våra servrar inom den Europeiska Unionen (EU) / det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Men din data kan även delas utanför EU / EES. Vi har implementerat lämpliga säkerhetskontroller för att skydda din Personliga Data när den överförs utanför EU/EES, inklusive utförande av Europeiska Kommissionens Standard Kontraktklausuler (även känt som Modell Klausuler) för att tillhandahålla säkerhetskontroller för din Personliga Data.

Hur skyddar vi din Personliga Data

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder designade för att skydda din Personliga Data mot oavsiktlig, olaglig eller icke-auktoriserad destruktion, förlust förändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi uppdaterar och testar våra säkerhetsstandarder på en kontinuerlig bas. Dessutom, vidtag vi resonabla steg för att säkerställa att tredjepart som vi överför Personlig Data till, tillhandahåller tillräckligt skydd av Personlig Data.

Hur länge lagrar vi din Personliga Data?

Vi kommer inte att kvarhålla din Personliga Data längre än nödvändigt för att uppfylla syftet som data samlas in för eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Efteråt kommer vi att radera eller anonymisera din Personliga Data. Vänligen se nedan för spelspecifik information om hur länge vi behåller din Personliga Data. Ytterligare information om hur länge din Personliga Data lagras av våra tjänsteparters kan hittas på respektive tredjeparts listas tillgänglig här.

Vad har du för rättigheter när det gäller din Personliga Data?

I den utsträckning det tillåts av gällande dataskyddslagar och regleringar, har du följande rättigheter när det gäller din Personliga Data:

 • Åtkomst till Personlig Data vi har om dig, inklusive information så som, till exempel, källa och kategorier av data, syftet med behandlingen, mottagarna (kategorier därav) och respektive lagringsperiod.
 • Förfrågan att uppdatera eller korrigera din Personliga Data så att det alltid är korrekt.
 • Ta emot din Personliga Data i en strukturerad, vanligen använd och maskinläst format, inklusive rätten att överföra din Personliga Data till en annan controller.
 • Begäran om att radera din Personliga Data om du tror att det inte längre behövs för de syften som indikeras ovan. För att lämna in denna begäran, kontakta ditt support team eller Dataskyddsombud.
 • Begränsa behandlingen av din Personliga Data under vissa omständigheter, till exempel, där du har ifrågasatt korrekthet av din Personliga Data, för perioden låter oss verifiera dess korrekthet.
 • Dra tillbaka ditt samtycke varje gång din Personliga Data behandlas med ditt samtycke. Vänligen observera att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen baserad på samtycke inte det dras tillbaka.

Rätt att protestera

I den händelse och den utsträckning som vi behandlar din Personliga Data baserad på legitima intressen, du har rätten att protestera mot behandlingen på specifika grunder relaterat till din särskilda situation. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla; din Personliga Data förutom om vi har övertygande legitima grunder för att behandla som går före ditt intresse, rättigheter och treed om s, eller för etableringen, utöva eller försvara icke-giltiga krav.

Du har även rätten att protestera där vi behandlar din Personliga Data i syfte för direkta markandsföringssyften (inklusive profilering). I sådana fall, vi kommer att stoppa behandling behandlingen av din Personliga Data för marknadsföringssyften.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en förfrågan till kontaktdetaljerna nedan, ange ditt namn, din e-postadress och en beskrivning av din förfrågan.

Om du inte tror att vi har uppfyllt våra obligationer under gällande dataskyddslagar och regleringar, kan du lämna in ett klagomål med en dataskyddsmyndighet, till exempel Autoriteit Persoonsgegevens i Nederländerna.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor om detta Integritets-meddelande eller om hur vi använder din Personliga Data, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud via e-post till dpo@azerion.com.

Hur ofta uppdatera vi detta Integritets-meddelande?

Vi granskar regelbundet detta Integritets-meddelande. När det sker en viktig förändring som kommer att påverka behandlingen av din Personliga Data, kommer vi att informera dig via e-post om vi har din e-postadress. Om vi inte har din e-postadress, till exempel om du inte har skapat ett konto, kommer vi att informera dig på en banner på vår Gaming Webbsida.

Detta Integritets-meddelande uppdaterades senast:

Version Senast uppdaterad

1.0

17 augusti, 2022

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

Denna sektion för boende i Kalifornien kompletterar den information som har getts i dettta Integritets-meddelande och gäller enbart spelare, och andra som bor i Staten Kalifornien. Vi tillhandahåller denna sektion för att efterleva California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) och regleringar som har utfärdats under den; av den anledningen riktar sig dessa krav specifik till CCPA och bör läsas tillsammans med detta Integritets-meddelande.

Vi säljer inte din Personliga Data. Men vi kan komma att dela eller tillhandahålla åtkomst till var och en av Personlig Data kategorierna vi samlar in när det är nödvändigt av affärsmässiga syften. Vi samlar in information som identifierar, relaterar till, referera, är kapabel att associeras med, eller kan rimligen kopplas direkt eller indirekt, med en enskild kund eller enhet. Specifikt har vi samlat in följande kategorier av personlig information (förutsett av CCPA) från kunder under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategori A - Identifierare (så som din enhetsidentifierare, demografisk information -så som ditt land, ditt användarnamn, e-postadress, information du kan välja att tillhandahålla -så som dn ålder eller ditt språk-)

Kategori B- Personlig information kategorier listade i California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Kategori D – Kommersiell information (t.ex., köphistorik)

Kategori F - Internet eller annan liknande nätverksaktivitet (så som din interaktion med våra annonser, din IP adress)

Kategori G - Geolokaliseringsdata

CCPA erbjuder konsumenter (boende i Kalifornien) specifika rättigheter avseende deras personliga information.

Du har rätt till åtkomstav specifik information, dvs, du kan begära att vi avslöjar specifik information för dig om vår insamling och användning av din personliga information under de senaste 12 månaderna.

Du har rätt att veta. Under CCPA har du rätt att begära att vi avslöjar för dig vilken Personliga Data vi behandlar om dig.

Du har rätt att raderavilket innebär att du kan begära att vi raderar din personliga information vi samlat in och behållit från dit, föremål för vissa undantag.

Du har rätt till portabilitetvilket möjliggör att du begär en överföring av din personliga data till en annan data controller.

Under CCPA, har du rätt att välja bortall försäljning av din personliga data. Vänligen observera att din rätt att välja bort inte gäller ditt delande av information med tjänsteleverantörer, som är parter vi engagerar för att utföra en funktion åt dig och som är avtalsmässigt tvungna att använda den personliga data enbart för det syftet.

Slutligen, har du rätten att inte bli diskriminerad emot för att du utövar din rättunder CCPA.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en förfrågan till kontaktdetaljerna som angetts ovan, ange ditt namn, din e-postadress och beskrivning av din fråga.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BOENDE I BRASILIEN

Under Brasiliens General Data Protection Law (the “LGPD”), har du rätt till åtkomst, rättning, flytta, radera och bekräfta att vi har behandlat din data. Om du har gett samtycke för att behandla din data, har du rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke.

TjänstespecifiK Information

I denna del av vårt Integritets-meddelande, kommer du att hitta specifik information om hur din Personliga Data behandlas på vår Webbsida. För allmän information om databehandling som gäller Spel och Webbsidor, vänligen se ovan.

Konto: På vår Gaming Webbsida, har du alternativet att ansöka om ett konto. Om du väljer att skapa ett konto, kommer vi att samla in din inloggningsdata (din e-postadress, födelsedatum, namn, efternamn och lösenord). För några av våra Gaming Webbsidor , använder vi singel inloggningslösningar som kallas Azerion Connect och när du skapar ett konto på dessa Gaming Webbsidor, skapar du ett ett Azerion Connect konto.

Hosting och innehållsleverans: Gaming Webbsidor hostas av externa företag som erbjuder leverans av webbservrar och webbinnehåll. Varje gång du för en förfrågan, till exempel genom att klicka på en länk på vår plattform, så kommer informationen som tillåter denna förfrågan (t.ex., enhetsinformation och information på förfrågat innehåll) att skickas till de externa servrarna. Denna data används för att visa dig innehåll du har begärt på ett snabbare sätt. Vi behandlar denna data på basis av våra legitima intressen, att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och säkerställa dess funktionalitet.

Åldersgräns och samtycke: När du registrerar dig till våra Gaming Webbsidor, kommer vi att be dig att ange ditt födelsedatum. Vi samlar in denna data för att säkerställa att ingen personlig data som tillhör minderåriga behandlas utom när det är strikt nödvändigt, för att få webbsidan att fungera. Denna data lagras inte och delas inte med andra parter.

Enbart information om huruvida du är minderårig, och i vilka syften du har gett samtycke kommer att lagras av en cookie. För att skapa ditt konto, frågar Azerion Connect dig även om ditt fulla namn, e-postadress och lösenord.

Kundsupport: Om du kontaktar oss för att få kundsupport genom att använda e-postadresser, så kommer ett externt tjänsteföretag att behandla ding e-postadress och innehållet i din förfrågan för att kunna ge dig support. Historik över förfrågningar hjälper oss alla lösa nyare förfrågningar och lagras för att kunna försvara möjliga framtida juridiska tvister. Vi behandlar din data på basis av prestanda av kontrakt för att ge dig snabbar kundsupport, och lagrar denna data på basis av våra legitima intressen, för att förbättra våra tjänster, och kunna försvara oss i potentiella framtida juridiska krav.

Kommentar: Om du registrerar dig för våra Gaming Webbsidor, kommer du att kunna kommentera på andra användares spel och profiler. Vi behandlar ditt användarnamn och tidsstämpel för att rekommendera spel och förbättra communityt.

Analytics: Vi använder analytics för sociala medier från företag för att förstå hur populära våra spel är på sociala medier och för att övervaka trafik på Gaming Webbsidor, till exempel, följande förändringar av webbsidan. I detta syfte, behandlar vi information om din enhet, begär data (inklusive URL för aktuell webbsida och webbsidan som besöktes före= och särskilda evenemangsdata (till exempel om du delar en länk med dina vänner på en social-media plattform)Vi behandlar även din fulla IP adress för att låta oss bättre förstå hur du använder våra spel eller webbsida och för att förbättra våra spel och webbsidor. Vi behandlar denna information baserat på ditt samtycke, som tillhandahålls i en samtyckes pop-up som kommer att visas för dig när du ansluter till Gaming Webbsidor för första gången. Vi behandlar även din IP adress och användar-Id för att avgöra antalet unika användare av våra Tjänster inom vår grupp eller grupp av företag. Vi behandlar din personliga data i anslutning med denna aktivitet baserat på legitima intressen.

Speldistributörer: På Gaming Webbsidor, vi erbjuder Spel från tredjeparts speldistributörer som behandlar din Personliga Data. Som det förklaras i den allmänna informationsdelen, om du vill spela spelet, kommer det att spelat i tredjeparts spelutvecklarens miljö som vi inte har kontroll över. Det är tredjeparts speldistributörer som behandlar din data när du spelar spel och som därför bör erhålla ditt giltiga samtycket. Vi tar enbart emot anonymiserad statistik och intäktsrapporter från tredjepart speldistributörer.

Vid ger dig därför rådet att kontrollera integritetspolicyn hos en sådan speldistributör innan du startar spelet. Du kan även hitta vilka tredjeparter som kan komma att behandla din Personliga Data när du spelar våra spel, genom använda följande länk: 3rd Party list.

Senast spelade spel: För att göra din spelupplevelse mer behaglig, kommer vi att visa dig, upp till de 9 senaste spelen du senast spelade. Informationen kommer att lagras lokal på din enhet och kommer att raderas när webbläsarens cache rensas manuellt eller automatiskt. Vi behandlar denna information baserat på juridiska intressen av att erbjuda dig en behaglig användarupplevelse.

Facebook Connect

Vi erbjuder dig möjligheten att anmäla dig för våra tjänster genom Facebook Connect. För att göra detta, kommer du att omdirigeras till Facebook där du kan logga in med hjälp av Facebook användardata. Ditt Facebook konto kommer sedan att kopplas till dina tjänster. Beroende på dina Facebook inställningar, kommer länkningen till ditt konto att möjliggöra att följande data överförs till oss och/eller hämtas av oss: namn, födelsedatum och e-postadress.

Vi kommer enbart att använda denna information i syfte att identifiera och behandla kontrakt. För mer information om Facebook Connect och integritetsinställningar, vänligen se Integritetspolicy och Användarvillkor hos Facebook Inc.

https://www.facebook.com/policy.php.

Google

Vår webbnärvaro använder sig även av Google länk, som sköts av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google). Länken kan identifieras av “Google” symbolen mot en vit eller färgad bakgrund.

Om användaren öppnar en av våra webbsidor som innehåller en sådan länk, etablerar användarens webbläsare en direktanslutning till en Google server. Innehållet i “Google” länken överförs direkt till din webbläsare, som sedan integrerar sagda innehåll på webbsidan. Vi har därför inte någon kontroll alls över data som Google samlar in via länken, men vi skulle förvänta oss att IP-adresser för användare som samlas in.

Syftet och omfattningen av datainsamling via Google, behandlingen av sådan data, och rättigheterna till denna och personliga inställningar avseende integritetsskydd kan hittas på Google integritetsinställningsavdelning https://policjes.googJe.com/prjvacy2hl5en-US

Om en medlem är Google-medlem och inte vill att deras data samlas in och kopplas till deras sparade Google-medlemsdata via vår webbnärvaro, så måste användaren logga ut från deras Google Plus konto innan de besöker våra webbsidor.

Youtube

Spil publicerar poster/videor på Spil’s fansidor på Youtube. Dessa poster/videor innehåller länkar till Spil´s huvuddomän (t.ex., en vide av ett spel på Youtube, som har en länk som går direkt till det spelet i Spil´s-portalen.)

Annonsering: På Gaming Webbsidor, vi kommer att visa annonsering från olika annonseringsbolag. Dessa annonser kan vara personligt anpassad eller icke-personligt anpassade innehållsrelaterade annonser.

För att kunna visa dig personligt anpassade annonser och enbart om du har gett ditt samtycke, kommer vi att dela din Personliga Data (din IP adress, reklam identifierare och information du har tillhandahållit ditt samtycke för personliga annonser) genom vår reklamplattform leverantör med tredjepart annonsörer och annonsnätverk. Vi använde även denna information för att mäta hur effektiva dessa annonser är. I vår samtyckes pop-up kommer att visas för dig första gången du surfar in på vår Gaming Webbsida, du kan välja från vilket annonsföretag du vill motta personligt anpassade annonser eller välja att inte acceptera att få några personligt anpassade annonser alls. Du kan justera dina preferenser när du vill i dina integritetsinställningar. Si elige no recibir anuncios personalizados, seguiremos mostrándole Om du väljer att inte få några personligt anpassade annonser alls, vi kommer fortfarande att visa dig annonser, men de kanske inte reflekterar dina intressen eftersom de annonserna kommer att vara innehållsspecifika och inte användarspecifika.

Datahanterings plattform: Baserat på ditt samtycke, vi behandlar din Personliga Data för att visa dig relevanta spel och annonser, baserat på informationen om spelen du har spelat på Gaming Webbsidor. I detta syfte, kommer din enhetsinformation, IP adress och information om kategori för spel du har spelat att samlas in och skickas till en extern datahanterande plattformsleverantör.

Betygsättningsfunktion: Du kan betygsätta spelen på Gaming Webbsidor, genom att visa en tumme upp eller tumme ner ikon. Det är vårt legitima intresse att tillhandahålla våra användare en översikt över vilka spel som är mest populära och har bäst betyg. När du klicka på knappen för betygsättning, kommer vi att lagra den aggregerade röstdata. Resultatet av alla inskickade betyg används för att generera en betygsättning mellan 1 och 5 för varje spel. Dessutom, kommer en lokal textfil att lagras för att förhindra flera betygsättningar för samma spel. Vi kommer att lagra denna data på din webbläsares lokala förvaring och vi kommer inte att dela denna data med andra partners.

Tredjepart: Om du klickar här,kommer du att se en översikt av tredjeparter vi kan dela din Personliga Data med, eller som kan dela din Personliga Data med oss.